Vergadering 1 november 2012

Aantekeningen JOI bijeenkomst/vergadering 17-11-2012 Project Jongeren

Door jan de Winter, secretaris JOI

Aanwezig: Marijke, Jeanette, Willy, Kees, Mieke, Belinda, Petra, Patricia, Myra, Marco, Douwe, Pia, Jan, Charmaine en Pol.

Afwezig: Andra, Sandra, Rosaline, Marianne, Janny en Annette.

Opening:

Pia heet Douwe welkom en bedankt hem voor zijn bijdrage, ondersteuning en aanwijzingen bij de opstart van Stichting JOI. Zij biedt hem namens ons allen een bloemetje.

Zij benoemd het thema van vandaag:

 

SCHEPPEN IS BEVRIJDEN VAN WAT ER AL IS

 

Voorstellen:

Jan: is de secretaris van stichting JOI; hij begeleid samen met Pia stilteochtenden in Hellevoetsluis. Daarnaast gaat hij eind van deze maand starten met lessen OO aan de examenklas van “Hellinium” te Hellevoetsluis samen met Andra.

Deze lessen zijn vorig jaar nog door Pia gegeven en waren een succes.

Petra: zit in de organisatie van de landelijke stiltedag. Is vanaf januari begonnen met lessen OO.

Stelt voor om volgend jaar het thema OO aan de stilte dag te hangen.

Marijke: Organiseert stilte wandelingen bij het Gelders Landschap; gebruikt OO bij rituele begeleiding bij het afscheid nemen (stervens begeleiding) in hospice ‘Bijna thuis’; een en ander nog in ontwikkeling; innerlijke ruimte / zelf open.

Jeanette: Sinds 2009 OO (slowdown) lessen gegeven Aan het Goudse Waarden (HAVO 4/5 en

VMBO 6) 8 middagen.

Willy: Is in bespreking met een Rijksscholengemeenschap. Begeleidt mensen bij faalangst in een 4 wekelijkse les waarin zij OO in heeft geïntrigeerd.

Kees: Kees ontvangt alleen maar OO van Mieke. Gebruikt OO in gespreken met mensen.

Mieke: Is penningmeester van stichting JOI. Heeft Yoga lessen gevolgd bij Pia en is meegegroeid naar de stilteochtenden in Hellevoetsluis en heeft deze een keer begeleid. Ervaart OO als een hulpmiddel bij stresssituaties om te kunnen ontspannen, is belangrijk om OO te kunnen overdragen.

Zij is verder veel op reis en zou OO wel willen gaan gebruiken bij mensen met kanker.

Belinda: geeft voetreflex ie en stoelmassage en wil OO geven aan groep 7/8.

Myra: Biedt de OO workshop in Groningen onder de noemer “relax ff chillen” ; hoe ga je om met je spanningen. Wil dit graag doorgeven aan jongeren, zij ervaart het als een spannend en mooi traject.

Marco: Biedt een cyclus OO aan op de tussenschoolse opvang leeftijd 8/12. Biedt ook OO aan volwassenen op de VU te Woerden; geeft Yoga lessen; gebruikt OO bij zelfonderhoud; is bestuurslid van stichting JOI.

Ervaart dat kinderen zeer onbevangen zijn en voor OO open staan / directeur van school ziet direct het resultaat.

Patricia: Biedt OO aan bij VU te leiden.

Pol: Ontwikkeld een OO toolbox

Charmaine: is bestuurslid van stichting JOI; heeft de website ontwikkeld; gebruikt OO in haar dagelijkse praktijk in haar werken met paarden.

Pia: is voorzitster van stichting JOI, heeft OO ontwikkeld; boek geschreven; geeft OO op scholen geïntrigeerd in de lessen faalangst- en assertiviteitstrainingen aan de Hogeschool Rotterdam; biedt stilteochtenden in Hellevoetsluis; is met stichting Careyn en Nijnenrode bezig om daar college / training of les te mogen geven. Organisaties hebben interesse getoond. Stelt voor om ook in de Jeugdgevangenis Spijkenisse OO aan te bieden (is wel wat voor Jan J).

Aan het woord komt Douwe:

(Jan) Ik heb getracht Douwe zijn uiteenzetting op papier te zetten. Maar daar ben ik mee gestaakt om hem zo mogelijk te kunnen volgen

Wat Douwe heeft gezegd wordt op een CD gezet en uitgewerkt door Mieke.

Een aantal steekzinnen, hopelijk doe ik Douwe hiermee geen onrecht:

– Los laten van je identiteit

– Oorspronkelijke totale vrijheid is er altijd

– Totale bevrijding, diepte in jezelf

– daarin kan ik mij volledig ontspannen

 

FOTOMOMENT: Zie de foto op de website onder Federatie

 

Financieel overzicht:

Beste Pia en overige bestuursleden van Stichting JOI,

Namens Douwe en het bestuur van Stichting Openheid mag ik jullie laten weten dat we de gevraagde subsidie van € 1500,- toekennen.

We wensen jullie alle goeds met de nieuwe Stichting!

Hartelijke groet,

Willem Steetskamp (voorzitter Openheid)

Stichting Openheid

Namens ons, het bestuur van de nieuw op te richten Stichting JOI willen wij jullie bedanken voor de toegewezen subsidie. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om de non-dualiteit aan jongeren weidser te verspreiden. Wij zijn er blij mee en gaan aan het werk.

Mieke de penningmeester legt in rekening af aan het bestuur

Zij geeft een korte uitleg van het eerst financieel verslag van stichting JOI

Financieel overzicht Stichting JOI per 10 november 2012

Ontvangen schenking                                                                                                             1500,-

Uitgaven:

-Kamer van Koophandel                                             11,-

-Inschrijving KvK                                                                        24,08

-Joomla website Template                                                       19,-

-Domeinnaam verhuizen naar Joomla                                   11,06

-Webhosting versio                                                                    8,32

-Advertenties Groot Hellevoet                                                 38,89

-Advertentie Koorddanser                                                        20,-

-Notariskosten                                                                          357,-

-Maken van de website Onbeperkt-ontspannen.nl           300,-

_______

Door Pia voorgeschoten                                                           789,35

Overgemaakt op rekening Pia op 25-09-2012                                                                  789,35

_______

Rest                                                                                                                                            710,65

Nog te betalen:

Advertentie Inzicht

Bankkosten 7,50 per maand

Over stichting JOI:

Jan neemt onderstaand stuk m.b.t. stichting JOI door.

Stichting JOI; Ontspannen je-zelf-zijn

Wat houdt het project in

-Het verspreiden van ontspanningslessen aan jongeren met Inzicht in de eenheid in elkaar en alle anderen (non-dualiteit). Dit door middel van lesgeven op scholen, voor instanties en universiteiten.

Naast de drie spanningsvelden ook de 4e vermelden (dat er geen echte scheiding tussen jou en alle anderen bestaat), zo haal je de n-d uit de spirituele hoek.

-Verzorgen van een opleiding.

-Bekendheid en kennis over non-dualiteit verspreiden zoals deze door Douwe Tiemersma is geleerd.

Wat is de huidige situatie

-Er wordt een opleiding gegeven sinds 2006

-Geschikte docenten die de opleiding gevolgd hebben geven de lessen nu op verschillende scholen en instanties.

Scholen; structureel lessen op:

– 1) Er wordt op de Hogeschool Rotterdam structureel les gegeven in de faalangst- en assertiviteitstrainingen.

– 2) Op de HAVO/VWO van. De Goudse Waarden in Gouda wordt een 8-weken Module gegeven aan de eindexamenkandidaten

– 3) Op het Helinium te Hellevoetsluis worden lessen gegeven aan de eindexamenkandidaten.

– 4) Op de Meridiaan word in de tussenschoolse opvang OO lessen gegeven.

– 5) Op Calvijn, Vreewijk te Rotterdam, door Rosaline Baan.
– 6) Op het Alfacollege te Groningen, door Myra Wortman.

– Anderen geven ook al lessen of workshops.
Careyn heeft interesse en Pia gaat een college geven op Nyenrode. Paul de Blot zal ook een artikel schrijven, als interview met Pia. Ook aan volwassen groepen wordt OO doorgegeven.

Wat hebben wij te bieden

-Geschikte docenten die in deze methode lessen en workshops kunnen verzorgen.

Wat blijkt te werken om op scholen/instanties binnen te komen?

-Het boek laten zien

– De Stichting JOI vermelden

-De website van Stichting JOI www.onbeperkt-ontspannen.nl

-De naam: “Onbeperkt Ontspannen” met Inzicht.

-Dat we als groep bezig zijn (De Federatie).

-Het demo cdtje geven (Pia werkt daar aan).

Voor welke scholen en bedrijven is dit project van belang

-Voor basisscholen, middelbare- en hogescholen en voor universiteiten. Denk hierbij aan toetsweken, eindexamens, gewoon aan al hun stress. Citotoetsen. TSO, BSO.

-Voor zorginstellingen, mantelzorgers, ms patienten, andere patiëntengroepen.

-In de rouwverwerking, etc.

Dit in de vorm van een 8-weken Module van 1 lesuur per week, lessen van 1 lesuur of workshops van 2 lesuren met een thema.

– Volksuniversiteiten.

-Jeugdgevangenissen.

-Voor iedereen die opvoeder is, iedereen wil dat zijn kind ontspannen en daardoor gelukkig is.

Wat voor jongeren van wezenlijk belang is, dat geldt voor iedereen.

Hoe brengen we de boodschap over

-Via internet;

-Website www.onbeperkt-ontspannen.nl;

-YT kanaal-filmpjes;

-Linkedin;

-Advertenties

-Interactieve lezingen, workshops laten geven door geschikte docenten van de Federatie OO met een onkostenvergoeding.

Wat hebben we nodig

We moeten contacten hebben die:

–         Marketingtechnisch mee willen denken.

–         Mensen zoeken die hun weg in de subsidie- donatiewereld kennen.

–         Mensen die bestuurlijk (ministerieel) in onderwijs zitten, jeugdgevangenissen en andere mogelijkheden weten.

(Gevraagd aan Paul de Blot en Wieke Janssen).

Welk budget is er nodig

Geld voor de boodschap over te brengen. Zie: Hoe brengen we de boodschap over.

Waar willen we naar toe

Dat “Onbeperkt Ontspannen en Inzicht” een goed bekende en gebruikte methodiek wordt, die gegeven kan worden op scholen en allerlei andere instanties

Wanneer willen we er komen

Eind 2015 moet dit bereikt zijn

Concept moet aansluiten bij de behoefte van een sponsor

Ontspannen je-zelf-zijn:

Bv. Voor Nyenrode: Wat voor jongeren geld geldt voor iedereen, ook voor studenten en managers.

Na deze inleidingen zijn we met zijn allen gaan

Mindmappen:

In ons geval gaan we ideeën spuien om stichting JOI en OO neer te zetten; kenbaar te maken. Het volgende kwam er uit:

Doelgroepen: 

basisonderwijs / middelbaar onderwijs / hoger onderwijs / verzorgingshuizen (verplegend personeel), sport en welzijn (m.b.v.o), 55+ groepen, mensen met ADHD / Autisme / verstandelijk gehandicapten, jeugdgevangenissen.

Hoe aanbieden:

Onder de paraplu van het Brede school concept,

in schooltijd,

naschoolse activiteit,

kleinschalig in eigen praktijken van OO docenten,

Onderdeel van “burgerschap” op mbo’s; workshop voor eerste jaar leerlingen,

Onderdeel van een onderwijstraject / assertiviteitstraining / omgaan met faalangst,

Hoe kenbaar maken: 

Dag van de stilte gebruiken om OO onder de aandacht te brengen binnen het onderwijs; thema van “De dag van de stilte”, als Federatie OO mi (met inzicht) aanbieden.

Maand van de spiritualiteit; januari 2013: Als Federatie, St. JOI, niet in de spirituele hoek doen. Wel kunnen mensen daar hun eigen activiteiten aanmelden.

kaartjes / flyers / schoolkrantartikel / bibliotheek,

Verwijzen naar website, (idee: ouderenknop/volwassenen op website)

You tube filmpjes

Posters / folders,

Sociale media: Facebook, Linkin, Twitter

Geluidsfragmenten: mp3 – cd. Pia maakt een demo cd die door de leden op scholen/instanties aan te bieden is. (Met toestemming van de uitgever).

Naam hetzelfde houden bij het aanbieden: Onbeperkt Ontspannen. Aanbieding op scholen naar de kinderen toe kan een toepasselijke naam krijgen zoals b.v. “slow down”.

Persoonlijk verspreiden:

Aanspreken van directeuren / teamleiders / zorg coördinators / wethouder van onderwijs,

Uitleg verschil tussen Mindfulness en Onbeperkt Ontspannen met Inzicht / concrete, korte oefeningen / oefeningen snel achter elkaar, eenheid met elkaar,auteursrecht oefeningen, zie verder op de website www.onbeperkt-ontspannen.nl Federatie/Meest gestelde vragen/onderaan

Refereer aan commissie van aanbevelingen,

Niet bang zijn om iemand aan te spreken / benaderen,

Geloof in jezelf en datgene wat je uitdraagt,

Eenduidig verhaal, (zie bv stukje “over stichting JOI”)

Uitdragen van ervaringen uit de praktijk,

Durven, brutaal zijn, doen,

Het mag ook leuk zijn, entertainmentgehalte,

Community denken / verbinden

Waar verder nog kenbaar maken:

GGD

NISD

Rotary / Lions / lezingen

Tijdschriften / plaatselijke kranten / schoolkranten,

Hoe verspreiden:

meer docenten opleiden,

opgeleide docenten aanschrijven,

Leerkrachten opleiden,

presenteren bij lerarenteam,

Advaita post,

P de Blot lezing

Ouders betrekken

Ideeën om geld te binnen te krijgen:

Sponsors

Giften

contributie federatieleden (sociaal tarief) / acquisitie bijdrage.

20,- euro per jaar, laagst draagkrachtigen 15,- per jaar. Met ingang van 2013

Waar is dit geld voor nodig?

Dit geld is bestemd voor:

Onkosten website-webhosting,

Kamer van Koophandel,

maandelijkse bankkosten,

advertenties – vooral in schoolbladen,

interactieve lezingen en/of workshops laten geven door geschikte docenten van de Federatie OO met een onkostenvergoeding. 

Wat krijgen de leden er verder voor?

Vermelding op de website van Stichting JOI als Docent OOmi met je website

Supervisie van Pia wanneer je iets start

PR als lid van de Federatie OO in alle bovengenoemde zaken.