Federatie

 Federatie Onbeperkt Ontspannen & Inzicht   

douwe-en-pia-inspirator-en-initiatiefneemster
Douwe Tiemersma; inspirator en Pia de Blok; ontwikkelaar

Profiel

De Federatie bestaat uit gecertificeerde docenten die allen de opleiding Onbeperkt Ontspannen met Inzicht hebben gevolgd bij Pia de Blok en zich daarbij hebben aangesloten bij de Federatie Onbeperkt Ontspannen. De docenten blijven zelfstandig hun werk doen. Deze Federatie zorgt voor bekendmaking van de diverse cursussen en lesmogelijkheden van degenen die er bij zijn aangesloten. Verder zal er een uitwisseling van (les)ervaringen zijn die op de website worden geplaatst en minimaal 1 x per jaar een bijscholing. Opgave voor aansluiten Federatie; marco.flipse@gmail.com

Alle deelnemers van de opleiding hebben de ontspanning door de oefeningen van de cursus zelf leren kennen. De vaardigheid die zij hierdoor hebben opgedaan wordt meegenomen bij het geven van de lessen. Zelf ontspannen zijn neemt anderen mee in de ontspanning. Het overeenkomstige geldt ook voor het inzicht in non-dualiteit die zich in de ontspanning toont. Vanuit de zelfervaring wordt dit inzicht meegenomen in het geven van de lessen. Het gaat hierbij om het ervaringsmatige aspect van de advaita filosofie.
Elke deelnemer geeft deze ontspanning en dit inzicht door via zijn werk of als specifieke workshops/lessen, volgens de methode van het boek.

De Federatie is verbonden met het Advaita centrum te Gouda. Zie de
website: https://www.advaitacentrum.nl/publicaties/archief/archief-studie-en-praktijk/werkgroep-jongeren-ontspanning-en-inzicht

Doel

Het doel is het doorgeven van ontspanning en non-dualiteit aan jongeren. Jongeren snel naar de ervaring van innerlijke stilte en rust verwijzen. Dit doen we door een praktische benadering te gebruiken die bestaat uit oefeningen die we ‘time-outs’ noemen met het inzicht erbij dat we niet echt anders zijn dan alle anderen (non-dualiteit). Met behulp van het boek “Onbeperkt ontspannen voor jongeren” uitgeverij De Toorts zie de website, auteur: Pia de Blok. Ze zijn direct bruikbaar in het dagelijks leven.

De Federatie Onbeperkt Ontspannen met Inzicht behartigt de belangen van gecertificeerde docenten en wil het doel van de Stichting bevorderen;

havo5klas-website

Activiteiten van de Federatie:

 • Bekendmaking van de diverse cursussen en lesmogelijkgheden van de aangesloten docenten;
 • het organiseren van een uitwisseling van leservaringen die op de website wordt geplaatst;
 • het organiseren van een bijscholing, minimaal eenmaal per jaar;

Activiteiten van de docenten

Mogelijkheden voor scholen en voor volwassen doelgroepen lessen en workshops voor:

 • jongeren maar ook voor volwassenen;
 • op middelbare en hogescholen;
 • eindexamenkandidaten;
 • groepen 7 en 8 op de basisschool;
 • volwassen groepen;

Gerealiseerde ideeën

stiltekerk-website

 • Ontspanningslessen met inzicht geven voor een fysiotherapiepraktijk;
 • op basisscholen ontspanningslessen geven aan jongeren met spanningsklachten, ADHD, etc.;
 • gastlessen als ontspanningsspecialist, in de faalangst en assertiviteitstrainingen;
 • workshops op middelbare scholen aan het begin van een seizoen;
 • ontspanningscursus met inzicht voor een volksuniversiteit;
 • aan groepen buitenlandse vrouwen;
 • als coach, psychotherapeut;
 • aan mantelzorgers;
 • workshops geven vóór een toneel-, zang-, muziek-, cirkus- en dans-uitvoering;
 • aan zwangere vrouwen;
 • aan buitenschoolse opvang (BSO);
 • als leerkracht tijdens het lesgeven;
 • een 8-weken Module op middelbare school als examenstressreductie training;
 • bij eindexamenstress; 2 x een les geven met een week ertussen;
 • voor een citotoets
 • bij Stiltebijeenkomsten, als handvat om in stilte te komen en te blijven;
 • bij intuïtief schilderen; voordat je gaat schilderen eerst alles loslaten;
 • een workshop in de bibliotheek geven, met als doel een 4- of 6 wekelijkse cursus;
 • workshop op een decanen dag, of voor leerkrachten, ggd medewerkers, of voor andere instanties;
 • voor MS patiënten;
 • aan licht verstandelijk gehandicapte jongeren;
 • bij paardrijlessen;
 • aan sporters;
 • aan de mensen in eigen nabije omgeving; want wie wil er nu niet ontspannen zich zelf- zijn!

Overige mogelijkheden

Voor: jeugdzorg, verpleegkunde, opleidingen in de gezondheidszorg, faalangst- en assertiviteitstrainingen, verzorgings- en bejaardenhuizen, de ggd, wietverslaafden, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, rouwverwerking, kraamhulp, stilteretraites, etc.

Gegevens / adressen docenten

Hieronder volgen de gegevens van de docenten die zich hebben aangesloten bij de Federatie Onbeperkt Ontspannen. Zij hebben allen geleerd de oefeningen door te geven aan jongeren en volwassenen.
Gegevens: Link