Opleiding

opleiding-websiteInfo Opleiding

Vanaf het najaar 2013 werd de opleiding verzorgd en begeleid door Marco Flipse.

Pia de Blok zette de opleiding tot leraar/lerares ‘Onbeperkt Ontspannen met Inzicht’ op, met medeweten van Douwe Tiemersma, en gaf het van 2006 tot 2013.

Deze cursus is voor iedereen die jongeren wil helpen weer bij zich zelf te komen en te blijven, ook voor en tijdens stressituaties. Zie voor verdere informatie over de opleiding:

Opleiding: Marco Flipse, website; 

http://www.yoga-asperden.de

Opgave/inlichtingen: Marco Flipse; e-mail; marco.flipse@gmail.com

Erkenning

De Opleiding is als bijscholing erkend door de Vereniging van Yogadocenten Nederland (VvYN).

Doel

De mensen die deze cursus hebben gevolgd, kunnen ook de onbeperkt-ontspanningsoefeningen met inzicht in non-dualiteit doorgeven aan jongeren (ca 10-21 jaar), maar ook aan volwassenen, bijvoorbeeld klassikaal op scholen, bij het coachen van mensen, in verzorgingshuizen, ziekenhuizen, bedrijven, enz. Allen hebben de ontspanning door de oefeningen en het inzicht in geen-gescheidenheid,van de cursus zelf leren kennen. Deze zelfervaring wordt als vaardigheid en inzicht meegenomen bij het geven van de lessen. Zelf ontspannen-zijn werkt besmettelijk en neemt anderen mee terug naar de essentie van zich zelf.

Degenen die de cursus hebben gevolgd, blijven zelfstandig hun werk doen, maar iedereen kan zich aansluiten bij de Federatie Onbeperkt Ontspannen: Link

pia3

opleiding-voorjaar-2011
Voorjaarscursus 2011

Opleiding Groningen, Amsterdam

Inmiddels hebben drie deelnemers uit de opleiding van Pia de instructie en bevoegdheid gekregen, met de instemming van Douwe Tiemersma, om de opleiding Onbeperkt Ontspannen met Inzicht’ te gaan geven.

Omgeving Nijmegen: Marco Flipse; website: www.yoga-asperden.de

Groningen: Myra Wortman; website: www.deontwikkeling.com
Amsterdam:  Petra Speelman; website: http://stilte-educatie.nl/