Stichting JOI

pia2Wie is Stichting JOI
Stichting JOI is een ideële en onafhankelijke stichting zonder winstbejag. Zij is ontstaan uit de behoefte om het werk gericht op ontspanning en inzicht bij jongeren meer structuur te geven.

Doelstelling
De stichting heeft als doel het bevorderen van ontspanning en non-dualiteit vooral bij jongeren en jongvolwassenen.


Het kader
De ontspanning en het inzicht zijn bedoeld in de zin van de Advaita Vedanta (non-dualiteit) zoals Douwe Tiemersma deze overdraagt en van de wijze waarop Pia de Blok deze heeft uitgewerkt in haar lessen en in haar boek ‘Onbeperkt ontspannen voor jongeren’ (De Toorts 2011).
Het beste vanuit Oosterse en Westerse inzichten is in de methode opgenomen. Uitgangspunt is de eenheid van lichaam en geest én de eenheid van alles en iedereen: de non-dualiteit waarin geen echte scheiding tussen jou en anderen bestaat.
De lesmethode is aangepast aan de westerse situatie en ontwikkeld om die ook klassikaal op scholen te geven, terwijl de leerlingen gewoon op de stoel in de klas blijven zitten.

Activiteiten
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
– De organisatie van de Federatie ‘Onbeperkt Ontspannen met Inzicht in Non-dualiteit’ van de gecertificeerde docenten; zij behartigt de belangen van deze docenten en wil het doel bevorderen;
– bevordering van het lesgeven op scholen aan leerlingen van circa elf tot eenentwintig jaar en aan leerkrachten;
– bevordering van het lesgeven binnen andere instellingen en daarbuiten, overal in de samenleving waar het zinvol is;
– de organisatie van een goede opleiding “Onbeperkt Ontspannen met Inzicht” aan degenen die de lessen gaan geven; de Stichting houdt de verantwoordelijkheid voor deze opleiding, geeft de bevoegdheid aan geschikte gecertificeerde docenten;
– de organisatie van bijscholing aan docenten die de bijscholing/training Onbeperkt Ontspannen met Inzicht gevolgd hebben;
– het kenbaar maken van het belang van het doel en het werk van de stichting door middel van advertenties en andere publicaties.

De Stichting kan een aanvraag tot deelname aan de Federatie altijd weigeren en de certificering van docenten intrekken als door docenten wordt afgeweken van Artikel 2.1.a van deze statuten.

Door wie
– Door Pia de Blok; die sinds 2006 de opleiding tot leraar/lerares ‘Onbeperkt ontspannen met Inzicht in Non-dualiteit’ voor het Advaita Centrum te Gouda geeft. Deze opleiding is als bijscholing erkend door de Vereniging van Yogadocenten Nederland;
– de docenten die de opleiding bij haar hebben gevolgd. De deelnemers blijven zelfstandig hun werk doen maar hebben de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de Federatie Onbeperkt Ontspannen;
– door deelnemers van de Federatie die door Pia zijn opgeleid tot docent van de Opleiding Onbeperkt ontspannen, mede met toestemming van Douwe Tiemersma.

Voor wie
De kennis is allereerst met name bedoeld voor jongeren in een schoolsituatie, maar ook voor leerkrachten en verdere volwassen geïnteresseerden en instanties.

Bestuursleden
Voorzitter: Pia de Blok. Oprichtster Stichting JOI. Yogadocente (1983) zij ontwikkelde de methode “Onbeperkt Ontspannen met Inzicht, in non-dualiteit vanaf 2005 tot op heden.” Auteur van “Advaita Sprookjes” en “Onbeperkt ontspannen voor jongeren.”
Secretaris: Jan de Winter. Indicatiesteller WBO Hellevoetsluis. Kunstenaar. Stiltecoach. Hij geeft maandelijkse stilteochtenden samen met Pia. Jan heeft de opleiding bij Pia gevolgd en gaat hieruit les geven aan jongeren.
Penningmeester: Mieke van Aken, kunstenaar. Illustratrice. Zij heeft vele jaren schilderlessen gegeven. Zij heeft ook de opleiding bij Pia gevolgd en deze methode gebruikt bij een naast zwaar ziek familielid in zijn ziekteproces en ook in zijn ontwikkeling naar genezing. Geeft ook stilteochtenden.
Bestuurslid: Charmaîne van den Berg. Is therapeute in de Holistiche Praktijk voor natuurgeneeskundige therapie en coaching voor mens en dier. Website; www.charmainevandenberg.nl  Haar specialiteit is het verfijnen en zichtbaar maken van de verbinding tussen ruiter en paard (non-dualiteit). Zij volgde de opleiding bij Pia. Charmaine is webmaster van deze website
Bestuurslid: Marco Flipse. Yoga- en meditatie docent aan volwassenen en jongeren. Hij volgde de opleiding bij Pia en geeft nu zelf ook lessen aan kinderen en volwassenen met deze methode. Verder geeft hij samen met Beate Karg workshops voor bedrijven en particulieren. Hij heeft grote affiniteit met het uitdragen van non-dualiteit. Meer informatie op zijn website; www.bm-welzijn.nl Linkedin; Marco