Mindfulness en OO

Methode ‘Onbeperkt ontspannen met inzicht in het ervaringsmatige aspect van de non-dualiteit filosofie’

 

De verschillen met mindfulness

Mindfulness is aandachtstraining, met aandacht kijken naar jezelf en de dingen. “Mind” het woord zegt het al. Non-dualiteit gaat verder:

Non-dualiteit is zelf ervaren/beleven: met het doel: Wat is je-zelf-zijn, het gaat naar binnen, daar gaat het om En daarna komt het denken pas, de mind. Het is allemaal gericht op de eigen ervaring/beleving, niet op denken, dat is het allerbelangrijkste. Je weet het uiteindelijk zelf; ‘dit is het’.

Alle oefeningen zijn gericht op innerlijke ruimte, rust en stilte in je zelf, en tevens met de bewustwording dat je dat zelf altijd al bent en dus niet afhankelijk van factoren buiten je. Daardoor ontstaat een ruimer bewustzijn.
De methode gaat uit van non-dualiteit, men leert door de non-dualistische oefeningen weer eenheid herkennen met elkaar. Dat leerlingen niet wezenlijk verschillend zijn. Er is dan geen dualiteit meer, geen te verdedigende grenzen met anderen meer te ervaren. Die laatste spanning om je zelf te zijn valt weg (na adem, spieren en gedachtespanning; denken doorzien).

Het wordt in een vlug tempo gegeven (leerlingen blijven zo bij de les).

Er zijn veel meer oefeningen dan in mindfulness (ca 140) veel meer afwisseling dus, hieruit volgt dat het niet saai wordt voor de leerling; ze gaan zich niet vervelen.

De oefeningen zijn natuurlijk en eenvoudig: kort en praktisch, gericht op zelfervaring. Dus makkelijk toe te passen in het dagelijks leven, in de metro, achter je bureau, op school, enz.

De methode bevat een ontwikkelde en uitgewerkte 8 wekelijkse Module voor een middelbare en hoge school of instantie.

Door dit alles krijgt men inzicht in de eigen situatie (wie ben ik), in de situatie van anderen ( die hebben dezelfde bron, gevoelens, enz.) en in de onderlinge situaties (ruimte ontstaat waarin spanningen kunnen wegvallen). Dus het blijft niet voor het individu, alleen iets voor hemzelf.

De methode is uitgeprobeerd op vele scholen en wordt nu met succes toegepast op o.a. een middelbare school in Gouda “De Goudse Waarden” Havo 4 – 5de klas als een 8 wk. Module. Tevens als onderdeel bij assertiviteitslessen op de Hoge school Rotterdam (HRO), sinds 2007, en op een middelbare school “Helinium” in Hellevoetsluis aan eindexamenkandidaten. En De Meridiaan in Alphen aan de Rijn.

Het doel van Jnâna Yoga is het verkrijgen van kennis of beter gezegd Inzicht.
Met kennis wordt hier niet bedoeld boekenkennis, maar kennis van ons eigen bewustzijn, iets dat ongrijpbaar en onverwoordbaar is. De essentie. Deze kennis wordt verkregen door het denken te doorzien, reflectie en voortdurende meditatie daarop- constant.

Dit zijn de verschillen.

 

Het is niet;

– Een concurrent van elkaar. Echter, op scholen worden wel eens naar de verschillen gevraagd omdat ook MF aangeboden wordt op scholen. Praktisch gezien kan het dus een ‘concurrent’ zijn, dus moet je weten als je de methode aanbiedt wat het grootste verschil is. N-d wijst na het makkelijk laten oplosssen van spanningen in lichaam en denken, naar eenheid met anderen, met alles (de aarde, de natuur, kosmos, onnoembare). Daarin wordt alle spanning (ook het waarnemen-denken) opgelost. Docenten die dit zelf gerealiseerd hebben kunnen dit doorgeven.

– N-d is geen doctrine, dat is ook nog een begrip. Ook dat lost op. Tot die tijd kan het goed zijn, wanneer je dat zelf zo ervaart, je in het ervaringsmatige aspect van n-d te verdiepen. Of om hierin les te geven. De methode OO met inzicht helpt daarbij.

– Het is geen dualiteit: MF en n-d. N-d omarmt alles. Alles mag er zijn zoals het is. En er is veel waardevols om aan mensen door te geven. Er is een eenheid met alles. Maar er zijn ook verschillende uitingsvormen, dus welke volg je.

 

Pia de Blok

20-11-2012