Commissie van Aanbeveling

De Commissie van Aanbeveling ondersteunt van harte de doelstelling van Stichting JOI in onze missie om steeds meer jongeren op scholen ontspanningslessen te laten geven, met daarbij het inzicht in zich-zelf en in de eenheid met elkaar. De leden van de Commissie dragen, waar relevant en mogelijk, onze boodschap uit. Aan deze Commissie nemen deel:

Dr. Paul Soons
“Non-dualiteit is heel praktisch.”

Paul Soons is afgestudeerd in de psychologie (Radboud Universiteit Nijmegen) en in de filosofie (Erasmus Universiteit Rotterdam). Hij promoveerde op “Hartrevalidatie in Nederland: geregistreerd en geëvalueerd” aan de Universiteit Maastricht. Paul volgde verder de post-master beroepsopleidingen tot gezondheidszorg psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Sinds 20 jaar werkt hij als praktiserend psycholoog in het St. Annaziekenhuis te Geldrop, zowel met kinderen als volwassenen. Daarnaast is hij als universitair hoofddocent verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Hij geeft onderwijs aan psychologie studenten en ook aan post-master opleidingen. Hij streeft ernaar mindfulness (boeddhisme) en non-dualiteit (advaita vedanta) te integreren in zijn werkwijze. Daarover publiceert hij en geeft er lezingen over.
E-mail adres; p.soons1@gmail.com

 

Professor Dr. Paul de Blot.
“Succesvol door deskundigheid uit bezieling. Is realistisch en tegelijk idealistisch.”

Paul de Blot is Hoogleraar in Business Spiritualiteit op de Nyenrode Business Universiteit. Paul werd geboren in Indonesië en na 5 jaar Japans concentratiekamp werkte hij aan de industriële opbouw van Indonesië, het Bureau Industrieel Herstel, in Bandung in de voedingsindustrie, keramiek en textiel. Paul is Jezuïet. Na zijn filosofie en fysicastudie in Indonesië zette hij zijn studies voort in Europa, theologie in Maastricht en fysica in Keulen. Ook werkte hij als docent aan de staatsuniversiteit in Yogyakarta in de filosofie, politieke staatsleer, godsdienstwetenschap en ecologische technologie. Later kwam hij op de universiteit van Nijmegen spiritualiteit en psychologie studeren. In 1979 begon hij zijn carrière op Nyenrode Business Universiteit. Alle informatie hierover vindt u op zijn weblog. Dit leidde daar tot de benoeming van honorair hoogleraar, dit wordt verleend aan emeritus hoogleraren die zich maatschappelijk en/of wetenschappelijk gebied zeer onderscheiden hebben. Verder schrijft Paul boeken, artikelen en columns over Business Spiritualiteit. Hij geeft een nieuwsbrief uit en 4 x per jaar komt er een magazine uit over dit onderwerp. Meer informatie op zijn weblog;  http://pauldeblot.nl/
E-mail; pauldeblot@yahoo.com

 

Dr. Douwe Tiemersma 07-01-1945 (Douwe is 3 januari 2013 overleden).
“Door ontspanning en inzicht wordt non-dualiteit duidelijk en daarmee verdwijnt het lijden.”

Douwe Tiemersma deed de studies biologie en filosofie in Amsterdam. Enkele jaren was hij biologiedocent op Pedagogische Academies, daarna hoofdmedewerker en docent wijsgerige antropologie en interculturele filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde op Body schema and body image. An interdisciplinary and philosophical study (Swets, Amsterdam/Lisse 1989). Hij gaf lessen hatha- en chakra yoga, pranayama, non-dualiteit en meditatie vanuit het advaitaperspectief. Hij was ook advaitaleraar. Douwe schreef hierover boeken en er zijn talloze artikelen van hem verschenen. Er wordt een nieuwsbrief uitgegeven, de Advaita Post en al zijn activiteiten zijn samengebracht in het Advaita centrum te Gouda. Pia de Blok geeft daar de opleiding Onbeperkt Ontspannen met Inzicht aan trainers in het kader van zijn Project “Jongeren”.
Meer informatie op de website www.advaitacentrum.nl

 

Drs. Peggy Joan Lieuw-Sjong –Schultz.
Anderen begrijpen is kennis, jezelf begrijpen is verlichting ( Lao Tse).

Peggy is Studentendecaan Hogeschool Rotterdam.
Opleidingen: PABO/Speciaal onderwijs, doctoraal Orthopedagogiek, Post Master Handelingsgerichte Diagnostiek Dyslexie en Dyscalculie.
Transculturele Supervisie, Stresscounseling, AD(H)D coaching.
Oplossingsgerichte gespreksvoering.
Zij is Leerkracht en Remedial Teacher Basisonderwijs geweest, verder Onderwijsconsulente, HBO docente en in haar huidige functie ondersteunt, informeert en adviseert zij studenten met persoonlijke problemen en/of studieproblemen.
Pia de Blok geeft gastlessen in haar assertiviteitstrainingen op de HRO.
Hogeschool Rotterdam e-mailadres; pjschultz@kpnmail.nl

 

Drs. Wieke Janssen.
“In onze huidige wereld, vol impulsen en afleidingen, is het verleidelijk en tegelijk heel gemakkelijk je hierin te laten meeslepen. Er zijn altijd ook momenten waarop dit doorbroken kan worden. De aandacht gaat dan richting de stilte.”

Wieke is partner/owner bij Ebbinge & Compagnie.
Opleiding: Doctorandus bedrijfskunde (bij Rijksuniversiteit Groningen). Vader van twee jonge kinderen die hij opvoedt in de geest van non-dualiteit.
Linkedin; Wieke Janssen
E-mail; wieke.janssen@upcmail.nl