Biblion

07- 12 -2011

Pia de Blok / Onbeperkt ontspannen voor jongeren : ruim 14O korte en lange ontspanningsoefeningen voor in de klas – EAN 9789060208366

 

Geachte heer / mevrouw.

Bovenstaande titel is onlangs op aanschaf informatiê aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.
Onbeperkt ontspannen voor jongeren : ruim 14O korte en lange ontspanningsoefeningen voor in
de klas/ Pia de Blok; [foto’s: Piet deVrijer]. 1e dr, Haarlem : De Toorts. 2011. 158 p

De schrijfster, een ervaren yoga -docente, heeÍt het aangedurfd een werkboek om te ontspannen
te schrijven voor pubers. Juist de jeugd staat tegenwoordig, mede door de multimedia, erg
onder druk. Weinig slaap. veel schoolstress en ook nog op zoek naar geluk. Zo ontstaan
ademspanning, spierspanning en mentale spanning. Met behulp van enkele scholen heeft ze een
lesmodule ontwikkeld om de jongeren in groepsverband te leren ontspannen. Na een korte
inleiding is het boek vooral gevuld met zo’n 14O oefeningen, die stapsgewijs worden
uitgelegd. Soms zijn ze verhelderd met mooie kleurenfoto’s. De oefeningen zijn verdeeld in
thema’s en kunnen in modules gecombineerd worden. Achterin staat hoe een achtweeks schema er uit zou kunnen zien. Er zijn ook meerdere korte oefeningen (‘tlme outs’) die tussendoor gedaan kunnen worden voor bijvoorbeeld een proefwerk. De werkwijze is praktisch en toegankelijk, al zul je jongeren wel moeten motiveren. maar de resultaten in de proefklassen zijn goed. Ook een goed boek voor leraren. Uiteraard zijn de oefeningen ook individueel te doen, maar ze hebben meer effect in groepverband. Achterin staan verwijzingen naar boeken en websites. Onder begeleiding vanaf ca. 11 jaar (groep B); zelfstandig te gebruiken vanaf ca.14 jaar.

Recensent: A. Jeeninga, huisarts

Bestelnummer: 20 103 15BO4

Met vriendelijke groet,

NBD Biblion

Afd. Redactie Media Aanbod

E m i@nbdb iblion. n I

070- 3377733